Kaströrelse - Basketbollkast

 

Underlag för beräkningar på en kaströrelse.

Skala:
På marken ligger en 1 m linjal.
Upphängningsfästet för basketbollkorgen är 2,50 m över marken.
Filmen visar 25 bilder per sekund

 

1. Linnea gör ett till synes ganska bra kast, fast vid sidan av korgen.
Kontrollräkna på utgångshastighet, elevationsvinkel etc.

Hämta film av bättre kvalitet:  Linnea_1.mov (1,7 Mb)

 

2. Kjell skjuter på skoj. Räkna ut kastvidd.

Hämta film av bättre kvalitet:  Kjell_1.mov  (2,5 Mb)

 

3. Arvid skjuter lite för högt, hur stor utgångshastighet borde det varit
    för att bollen skulle ha gått i?
    (eller: Hur många procent för stor var utgångshastigheten?)
    Alternativt: Hur många grader för stor var elevationsvinkeln?

Hämta film av bättre kvalitet:  Arvid_1.mov  (1,9 Mb)

per.gunnarsson@karlstad.se