Kaströrelse - Hopp med liten bil

 

Underlag för beräkningar på en kaströrelse.

En radiostyrd bil körs nerför en slänt och uppför en ramp.
Kommer bilen att ta sig över till flaket på cykelkärran?

 

(Vanligtvis gjorde den inte det, för det var mycket svårt att köra rakt uppför rampen.)

(Man kan också notera att rampens början borde vara längre och mera kurvig. Som det är nu så stegrar sig bilen när
den kör uppför rampen.)


Kommer bilen att ta sig över till flaket?

Räkna på de sista rutorna, utgångshastighet och elevationsvinkel. Den vita fyrkanten visar bilens tyngdpunkt.
Rampens nedre liggare är 55 cm lång och vinkeln mot horisontalplanet är 20 grader.

 

 


Så här gick det:

Hämta hem filmen i okomprimerat avi-format RCbilhopp_950.avi (2,3 Mb) 
eller som ett antal gif-bilder 950.zip  (3,7 Mb)

En film till att räkna på: RCbilhopp_629.avi (2,7 Mb)

per.gunnarsson@karlstad.se