En enkel demonstration av Corioliseffekten

 

 

Om man snurrar runt och sprutar vatten utåt så kommer inte helt oväntat vattenstrålen
att böja av "bakåt" i rörelseriktningen

Först en helbild:

 

Sedan från en i rörelsen medföljande kamera:

 

 

Men - om man riktar vattenstrålen inåt så händer detta:

 

Både utåt och inåt omväxlande:

Här finns en bättre version att hämta hem:  vatten_ut_in.mov  (1,7 Mb)

 

Vad kan nu detta visa? Exempelvis hur de sydliga vindarna böjer av mot öster.


Strålens mynning hålls ungefär vid ekvatorn på globen och är riktad mot rörelsens centrum.
Globen hålls tyvärr lite snett.
(Det är jordens rotation runt sin axel som illustreras.)

 

Jämför med:

För massor i en rotationsrörelse beskrivs rörelsen bland annat av en storhet som heter rörelsemängdsmoment.
Lite förenklat kan man säga att rörelsemängdsmomentet är proportionellt mot massans avstånd till rotationsaxeln
(radie) samt proportionellt mot farten i banan.
Rörelsemängdsmomentet bevaras vid en rörelse, det är därför som när jag minskar radien för vikterna i filmen ovan
så måste farten i banan öka. (Omvändningen gäller också: Om radien ökas så kommer farten att minska.)

Ett liknande resonemang kan göras för de sydliga vindarna.
Läs mer här: http://www.smhi.se/sgn0102/n0201/coriolis1.htm

 

Läs mer om Gaspard Gustave Coriolis här: http://en.wikipedia.org/wiki/Coriolis
Om Corioliseffekten här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Corioliskraften
även på engelska: http://en.wikipedia.org/wiki/Coriolis_effect


per.gunnarsson@karlstad.se