Centralrörelse - Bil i rondell

 

En bil körs i en rondell, för att mäta centripetalaccelerationen finns en gradskiva med
pendelkula upphängd i bilens mitt.

 

Planen är att köra i en rondell och observera pendelkulans utslag. Detta utslag kan sedan räknas om
till centripetalacceleration   

 

Bilen går här enligt mätare med 35 km/h alltså ungefär 10 m/s

Vi ser att pendelkulan pendlar omkring 70 grader, det är alltså 20 graders utslag räknat från en vertikallinje.
(Pendlingen är inte önskvärd och beror på ojämnheter i vägbana, ojämn hastighet mm.)

Hur stor blir centripetalaccelationen på bilen vid försöket?
Rondellens radie är 30 m.

Se "Några frågeställningar på konisk pendel" för härledning

Extraövning:
Enligt skyltar så får man hålla 70 km/h i denna rondell. Vilken vinkel skulle då pendelkulan haft?

 

per.gunnarsson@karlstad.se